Đại diện khối thi đua cho biết năm 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các đơn vị trong khối đã nỗ lực thực hiện các giải pháp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tiến hành cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh: "Công tác khen thưởng phải kịp thời, đặc biệt đối với lao động là công nhân trực tiếp sản xuất, có nhiều sáng kiến hay trong công việc, tích cực hưởng ứng phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, làm lợi cho đơn vị. Công tác thi đua phải đi vào thực chất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, sản xuất, có như vậy thi đua mới có ý nghĩa và tạo động lực cho người lao động".

Khen thưởng kịp thời những lao động xuất sắc - Ảnh 1.

Công nhân cao su tham gia hội thi "Bàn tay vàng" do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức

Tin-ảnh: T.Nga