Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất việc xét tặng bằng khen của LĐLĐ TP nên thực hiện hằng năm nhằm động viên đoàn viên, CNVC-LĐ, nên giao việc xét chọn đơn vị thi đua dẫn đầu cụm cho Ban Thường vụ LĐLĐ TP quyết định, thay vì để các thành viên trong cụm quyết định...

Khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ - Ảnh 1.

Đại biểu nêu các kiến nghị tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết hội nghị nhằm bảo đảm sự thống nhất việc thi đua - khen thưởng trong toàn hệ thống CĐ. LĐLĐ TP ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các cấp CĐ để gửi về cho Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: H.Đào