Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 30 Bộ Luật Lao động 2019, các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ bao gồm: NLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; NLĐ bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; NLĐ phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; lao động nữ mang thai theo quy định tại điều 138 của bộ luật này; NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp (DN) của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại DN; NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của DN đối với phần vốn của DN đầu tư tại DN khác; trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.