1. Nghỉ hằng năm

- Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  + 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

  + 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật.

  + 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

- Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

- Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

- Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

2. Tết Dương lịch: được nghỉ 1 ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch)

3. Tết Âm lịch: được nghỉ 5 ngày

4. Ngày Chiến thắng: được nghỉ 1 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

5. Ngày Quốc tế lao động: được nghỉ 1 ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch)

6. Ngày Quốc khánh: được nghỉ 1 ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch)

7. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: được nghỉ 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)

8. Con kết hôn: được nghỉ 1 ngày

9. Kết hôn: được nghỉ 3 ngày

10. Bố đẻ, mẹ đẻ chết: được nghỉ 3 ngày

11. Bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết: được nghỉ 3 ngày

12. Vợ chết hoặc chồng chết: được nghỉ 3 ngày

13. Con chết: được nghỉ 3 ngày.

Thúy Liễu