Nguyễn Thị Lan Hương (quận 3, TP HCM) hỏi: "Tôi đã nghỉ việc tại công ty cũ được 3 tháng nhưng đến nay, công ty không chịu hoàn trả sổ BHXH cho tôi. Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng phía công ty vẫn chây ì. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi có thể khiếu nại về quyền lợi ở đâu?".

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 5 điều 21 Luật BHXH 2014 thì NSDLĐ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Nếu đã nghỉ việc mà chưa được công ty chốt và trả sổ BHXH, bà có thể đề nghị với Công đoàn công ty hoặc cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp trú đóng để được can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.