Trần Thị Thu Thúy (TP HCM), hỏi: "Khi vào làm việc, tôi và công ty chỉ thỏa thuận tiền lương hằng tháng mà không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ). Đến nay, tôi đã làm việc được 5 năm mà công ty vẫn chưa ký HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT. Tôi phải làm sao để đòi quyền lợi?".

Ông Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, trả lời: Theo quy định tại điều 18 Bộ Luật Lao động 2012, trước khi nhận người lao động (NLĐ) vào làm việc thì người sử dụng lao động và NLĐ phải trực tiếp giao kết HĐLĐ. Trường hợp NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết HĐLĐ phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm NLĐ có thể ủy quyền cho một NLĐ trong nhóm để giao kết HĐLĐ bằng văn bản (có hiệu lực như giao kết với từng người). Điểm a, b, khoản 1, điều 2 Luật BHXH quy định NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do vậy, trường hợp của chị phải được công ty đóng BHXH theo quy định. Nếu chị yêu cầu nhưng công ty không thực hiện ký kết HĐLĐ và đóng BHXH thì chị có thể làm đơn khiếu nại yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) giải quyết.