Khó xử lý vi phạm an toàn - vệ sinh lao động

Theo đại diện Bộ LĐ-TB-XH, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực AT-VSLĐ còn gặp nhiều khó khăn như mức xử phạt thấp, không đủ tính răn đe và không tương xứng với mức độ vi phạm; thẩm quyền xử phạt của chánh thanh tra sở thấp; vẫn còn đối tượng vi phạm cố tình chây ì không chấp hành nộp phạt. Ngoài ra, còn một số bất cập khác như khó xử phạt đối với các doanh nghiệp không xây dựng kế hoạch thực hiện công tác AT-VSLĐ hoặc có xây dựng kế hoạch nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ; không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp nhưng không đủ nội dung…

Đ.Giang