BHXH TP HCM trả lời: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Đối với NLĐ hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1-1-2018, gồm: Mức lương ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ); phụ cấp lương và các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như: tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ NLĐ có thân nhân chết, có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ; trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo khoản 11 điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Đề nghị đơn vị đối chiếu quy định trên để thực hiện.