Cán bộ CĐ đã hiểu thêm cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn qua các hiện vật, tư liệu quý lưu giữ tại bảo tàng, đặc biệt nghe thuyết minh về những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam; vai trò quan trọng của tổ chức Công hội bí mật do người công nhân (CN) ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập và những cuộc đấu tranh của CN do tổ chức Công hội lãnh đạo.

Khơi dậy niềm tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn quận 3, TP HCM tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn

Chương trình nhằm khơi dậy niềm tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong cán bộ CĐ cơ sở, đồng thời bày tỏ biết ơn những đóng góp to lớn của Bác Tôn đối với giai cấp CN và phong trào cách mạng của CN Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tin-ảnh: H.Đào