Lê Khả Hân (khahan_angela92@gmail.com) hỏi: "Tôi nghe nói công nhân bị mất việc, ngừng việc do dịch Covid-19 sẽ được Nhà nước hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy người lao động (NLĐ) phải có thời gian mất việc bao lâu thì được nhận khoản hỗ trợ này?".

Ông Trần Văn Triều, Luật gia Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo Nghị quyết 42/NĐ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá 3 tháng. Như vậy, NLĐ có ký HĐLĐ phải nghỉ việc và mất thu nhập từ 1 tháng trở lên sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng của Nhà nước.