- BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp của ông Công đã được cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp BHXH một lần đúng theo quy định của Luật BHXH về hồ sơ, quy trình, thẩm quyền và ông cũng đã nhận tiền trợ cấp từ quỹ BHXH. Hơn nữa, pháp luật về BHXH hiện hành không có quy định cho phép người lao động (NLĐ) đã nhận tiền trợ cấp BHXH một lần được hoàn trả số tiền đã nhận để bảo lưu thời gian đóng BHXH. Do vậy, cơ quan BHXH không có cơ sở hủy quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần để ông bảo lưu thời gian đóng BHXH nhằm hưởng chế độ hưu trí.