Theo đó, ngoài chủ động phối hợp với Công đoàn cơ sở điều chỉnh lương tối thiểu, xây dựng kế hoạch thưởng Tết (gồm mức thưởng, thời điểm chi trả) và công bố cho người lao động (NLĐ) biết, các DN phải thông báo kế hoạch giải quyết phép năm 2015 (những ngày chưa nghỉ) và xây dựng lịch nghỉ năm 2016 sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ.

Không để nợ lương, thưởng của người lao động

Hepza cũng đề nghị các DN chủ động rà soát tình hình thực hiện pháp luật lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị; bảo đảm chi trả đầy đủ, đúng hạn tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ theo kế hoạch, không để xảy ra tình trạng chậm lương, nợ tiền lương, tiền thưởng của NLĐ.

Bên cạnh đó, DN cần phối hợp với Công đoàn cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ về quê đón Tết, như: đăng ký mua vé tàu, hỗ trợ vé xe, tổ chức xe đưa công nhân về quê và đón họ trở lại làm việc... nhằm bảo đảm số lượng lao động trở lại làm việc sau Tết, nhanh chóng khôi phục sản xuất trong những ngày đầu năm mới.

K.An