BHXH TP HCM trả lời: Hiện cơ quan BHXH tổ chức thu phí BHYT tự nguyện mỗi tháng 1 lần (một năm thu tối đa 12 lần), thời gian đại lý thu tiền của đối tượng nhân dân từ ngày 25 đến ngày làm việc cuối cùng của tháng. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1 của mỗi tháng và sau ít nhất 30 ngày kể từ ngày đại lý thu nộp phí BHYT cho cơ quan BHXH đối với trường hợp tham gia BHYT tự nguyện lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn. Như vậy, nếu chị Thủy đăng ký tham gia BHYT từ ngày 25-12 thì phải đến đầu tháng 2-2017 mới có thẻ BHYT để sử dụng, nghĩa là chị sẽ không được hưởng BHYT nếu sinh con vào tháng 1-2017.