Đỗ Anh Vũ (doanhvu_8802@gmail.com) hỏi: "Tôi đã tham gia BHXH được hơn 2 năm. Hiện tôi đang nghỉ không hưởng lương nên tạm ngưng đóng BHXH hơn 2 tháng. Nếu trong thời gian tạm ngưng đóng BHXH mà vợ tôi sinh con thì tôi có được giải quyết chế độ thai sản không?".

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con là một trong những đối tượng được giải quyết chế độ thai sản theo quy định tại điều 31 Luật BHXH. Tuy nhiên, ở trường hợp của anh Vũ, vợ sinh con trong giai đoạn anh nghỉ không hưởng lương và không tham gia BHXH nên sẽ không được hưởng chế độ thai sản.