BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 3, điều 3 Luật BHXH thì BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Như vậy, người tham gia đóng BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, không được hưởng chế độ thai sản. Do đó, anh Thiện không được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.