LÝ HUỆ AN (quận 12, TP HCM) hỏi: "Tôi làm việc và đóng BHXH tại công ty từ năm 2018. Do khó khăn nên công ty nợ đóng BHXH từ đầu năm 2022, nay đã phá sản nhưng chưa khắc phục nợ BHXH. Hiện tôi đang mang thai và dự sinh vào tháng 2-2023. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con?".

- BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Công văn 2802 /BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH thì đối với trường hợp NLĐ sinh con, nhận nuôi con nuôi có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật BHXH năm 2014 hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 3 điều 31 Luật BHXH năm 2014, nếu bảo đảm căn cứ để xác định chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm NLĐ sinh con, nhận nuôi con nuôi. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm NLĐ đủ điều kiện hưởng) để chi trả bổ sung. Đối chiếu quy định trên, bà An không đáp ứng điều kiện có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con nên không được hưởng chế độ thai sản.