"Tôi làm việc tại công ty hơn 4 năm. Ba năm đầu, năm nào tôi cũng được hưởng tiền lương tháng 13 nhưng năm nay công ty đột ngột cắt thưởng. Khi tôi thắc mắc thì công ty trả lời do tình hình sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn, không có lợi nhuận nên không thưởng. Tuy nhiên, theo tôi biết thì vẫn có một số nhân viên được nhận khoản tiền này trong dịp Tết vừa qua…".

Không được hưởng lương tháng 13 - Ảnh 1.

Ông Đinh Thanh Tùng, giám đốc nhân sự công ty, trả lời: Lương tháng 13 là khoản mà công ty thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của họ. Khoản thưởng này được thực hiện theo quy chế khen thưởng chứ không quy định trong hợp đồng lao động cũng như thỏa ước lao động tập thể. Những năm trước, do làm ăn có lãi nên công ty luôn thưởng lương tháng 13 cho toàn thể công nhân viên. Tuy nhiên, năm nay, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không có lợi nhuận nên ban giám đốc chỉ thưởng cho một số nhân viên xuất sắc nhất.