NGUYỄN THỊ PHA (quận 12, TP HCM) hỏi: "Tôi 57 tuổi, đã tham gia BHXH được hơn 21 năm. Mới đây công ty thông báo chấm dứt hợp đồng với tôi, lý do hết tuổi lao động. Trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)?"

Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 thì năm 2022 tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường là 55 tuổi 8 tháng. Bên cạnh đó, căn cứ điều 219 bộ luật này, người lao động đủ tuổi theo quy định nêu trên khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu. Như vậy, trường hợp của bà Pha đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Mặt khác, theo Luật Việc làm, trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không thuộc đối tượng hưởng TCTN. Do vậy, khi đang hưởng chế độ hưu trí thì bà Pha không thuộc trường hợp được hưởng TCTN.