Phan Tuyết Nhung (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hỏi: "Công ty tôi có một số lao động tham gia BHXH gần đủ 20 năm nay có nguyện vọng ngưng tham gia BHXH để hưởng trợ cấp BHXH 1 lần dù vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Nếu công ty giải quyết theo yêu cầu của họ thì có phạm luật và người lao động (NLĐ) có được giải quyết BHXH 1 lần không?"

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng khi có yêu cầu thì được nhận BHXH 1 lần. Mặt khác, theo quy định của Luật BHXH năm 2014, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, NLĐ đang làm việc theo HĐLĐ tại công ty thì vẫn phải tiếp tục tham gia BHXH và chỉ được giải quyết BHXH 1 lần sau khi nghỉ việc 1 năm và không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Trường hợp NLĐ (chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí) vẫn còn làm việc mà công ty không tiếp tục tham gia BHXH cho họ là trái quy định pháp luật.