Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Việc buộc NLĐ ký quỹ dù dưới hình thức nào cũng là trái luật nên doanh nghiệp không được phép làm. Việc "lách" luật để buộc NLĐ nộp tiền ký quỹ bằng cách ký hợp đồng vay vốn cá nhân cũng không ổn, bởi lẽ NLĐ vào công ty là để làm việc, lãnh lương chứ không phải để cho vay vốn. Cách làm trên của công ty là không hợp lý, NLĐ phải ý thức được điều này để bảo vệ quyền lợi của mình. Đồng thời các cơ quan chức năng cũng nên có biện pháp xử lý đối với những trường hợp lách luật như trên.