Hiện nay, trên địa bàn TP HCM vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động không đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), dẫn đến nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ). Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của NLĐ, cơ quan BHXH TP HCM chỉ tiếp nhận hồ sơ gia hạn thẻ BHYT năm 2017 đối với những đơn vị đã hoàn tất việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 11-2016. Cơ quan BHXH TP sẽ trả kết quả gia hạn thẻ BHYT năm 2017 khi đơn vị đã hoàn tất việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN về cơ quan BHXH TP đến hết tháng 12-2016.


Trách nhiệm của doanh nghiệp là bảo đảm quyền thụ hưởng BHXH của người lao động

Trách nhiệm của doanh nghiệp là bảo đảm quyền thụ hưởng BHXH của người lao động

Tính đến hết tháng 9-2016, số doanh nghiệp (DN) chậm đóng BHXH, BHYT đã lên tới 40.997 đơn vị, với số tiền hơn 2.753 tỉ đồng. Trong đó, 27.210 DN nợ dưới 3 tháng với 1.410 tỉ đồng và 13.787 DN nợ từ 3 tháng trở lên với 1.343 tỉ đồng. Số nợ tập trung chủ yếu ở DN ngoài khu vực nhà nước (37.191 đơn vị) và DN có vốn đầu tư nước ngoài (3.065 đơn vị), ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm ngàn NLĐ.

Tin-ảnh: K.An