Theo quy định, để nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động (NLĐ) phải làm thủ tục hưởng trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Tại Khoản 1 điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP nêu rõ: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp.

Không mất tiền bảo hiểm thất nghiệp nếu không lĩnh sau 3 tháng - Ảnh 1.

Theo quy định, để nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải làm thủ tục hưởng trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hưởng TCTN (theo mẫu ); Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Sổ BHXH.

Sau khi nộp đủ hồ sơ theo quy định, NLĐ quay lại trung tâm dịch vụ việc làm theo ngày ghi trên phiếu hẹn để nhận quyết định hưởng TCTN và tiền trợ cấp tháng đầu tiên. Những tháng sau đó, NLĐ phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo đúng quy định.

Như đã đề cập, cơ quan BHXH chỉ giải quyết hồ sơ hưởng TCTN cho NLĐ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, tại khoản 6, điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày NLĐ hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng TCTN nhưng NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH nơi đang hưởng thì NLĐ đó được xác định là không có nhu cầu hưởng TCTN. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tương ứng với số tiền TCTN mà NLĐ không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định.

Đồng thời, khoản 1, điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH xác định thời gian đóng BHTN được bảo lưu như sau: Thời gian đóng BHTN được bảo lưu bằng (=) Tổng thời gian đóng BHTN trừ (-) Thời gian đóng BHTN đã hưởng TCTN.

H.Lê