Nhiệm kỳ qua, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ), Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ.

Không ngừng chăm lo cho người lao động - Ảnh 1.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Bến xe Miền Tây nhiệm kỳ 2022-2027

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên - lao động luôn được Công đoàn quan tâm, thể hiện rõ qua việc thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, thưởng. Nhiệm kỳ qua, từ các nguồn quỹ, Công đoàn công ty đã dành hơn 1 tỉ đồng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động. Từ các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở đã giới thiệu trên 50 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và 37 người được kết nạp Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên; ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn công ty.

Tin-ảnh: N.Huỳnh