Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Bà Vũ Thu Yến, giám đốc công ty, trả lời: Khi cử anh Hải đi tu nghiệp ở nước ngoài, công ty đã mất tổng chi phí gần 20.000 USD. Tuy nhiên khi trở về nước, anh làm việc không hiệu quả nên bị cho nghỉ việc. Chúng tôi thừa nhận hai bên không ký hợp đồng đào tạo và công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh nên không có cơ sở để đòi bồi thường chi phí đào tạo.