Người lao động phải bồi thường

Ông Hoàng Văn Đạt, giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định của công ty, khi giao máy móc cho người lao động hay khi người lao động giao trả máy móc đều phải ký xác nhận với nhân viên thủ kho. Khi việc mất tài sản xảy ra, trong các giấy tờ đều thể hiện anh Nghĩa có nhận mà không trả máy móc vào ngày xảy ra sự cố. Những nhân viên làm việc tại công trình cũng không xác nhận anh Nghĩa có bàn giao cho thủ kho hay không dù họ có thấy anh mang máy móc vào kho.

Xét thấy anh Nghĩa và nhân viên thủ kho đã vi phạm nội quy trong việc bảo quản tài sản nên công ty buộc mỗi người chịu trách nhiệm bồi thường 50% giá trị tài sản. Nếu anh Nghĩa chứng minh được mình vô can trong việc mất mát tài sản kể trên, công ty sẽ xem xét lại hình thức kỷ luật.