Nguyễn Minh Nam (nguyenminhnam2000a@yahoo.com) hỏi: "Công ty tôi có một công nhân thường xuyên chơi game trong giờ làm việc. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng người này vẫn tái phạm, vì vậy công ty đang có ý định xử lý kỷ luật sa thải. Xin hỏi việc công ty sa thải người lao động (NLĐ) trong trường hợp này có phù hợp quy định pháp luật?".

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Căn cứ điều 126 Bộ Luật Lao động thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động (NSDLĐ) áp dụng trong những trường hợp: NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ; NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; NLĐ tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng. Như vậy, NLĐ chơi game trong giờ làm việc không thuộc các trường hợp được xử lý kỷ luật sa thải. Do đó, nếu công ty sa thải NLĐ vì lý do chơi game trong giờ làm việc là trái quy định pháp luật.