Cũng giống công chức, không phải mọi viên chức trúng tuyển, trải qua thời gian tập sự là hiển nhiên được ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định tại khoản 1, điều 27 Luật Viên chức năm 2010, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự với thời gian từ 3 - 12 tháng để làm quen với công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Tuy nhiên, cũng tại quy định này, trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì không phải tập sự. Để hướng dẫn cụ thể hơn về quy định này, điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV có nêu rõ các điều kiện để người trúng tuyển viên chức được miễn tập sự: Đã có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên; Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên đã làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Không phải viên chức tập sự nào cũng được tuyển dụng - Ảnh 1.

Cũng giống công chức, không phải mọi viên chức trúng tuyển, trải qua thời gian tập sự là hiển nhiên được ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập

Như vậy, có thể thấy, không phải bắt buộc mọi trường hợp trúng tuyển viên chức đều phải thực hiện chế độ tập sự trong thời gian từ 3 - 12 tháng (theo khoản 2, điều 27 Luật Viên chức).

Theo điều 23 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả bằng văn bản theo các nội dung: Nắm vững quy định của Luật Viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; Nắm vững cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc của nơi làm việc cũng như chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; Tập giải quyết, thực hiện công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng…

Nếu người tập sự đạt yêu cầu thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu thì theo quy định tại điều 24 Nghị định 29, viên chức tập sự sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc. Đây cũng là quy định mới được bổ sung vào Luật Viên chức bởi khoản 4, điều 2 Luật sửa đổi năm 2019 .

Theo đó, hiện nay, Luật Viên chức đang có hiệu lực không hề đề cập đến kết quả sau khi thực hiện báo cáo tập sự. Nhưng khi sửa đổi, nhằm đồng bộ hóa các quy định cũng như dễ dàng cho đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng pháp luật, quy định này đã được chính thức Luật hóa. Ngoài ra, theo điều 24 Nghị định 29, còn một trường hợp người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc là khi người này bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

H.Lê