Theo đó, chỉ sử dụng người lao động (NLĐ) cao tuổi làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe khi họ có đủ các điều kiện sau: có kinh nghiệm, thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; trong đó có ít nhất 10 năm hành nghề liên tục tính đến trước thời điểm ký hợp đồng lao động; có tay nghề cao, có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Lao động lớn tuổi làm việc tại Công ty CP Legamex (thuộc Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định) Ảnh: HỒNG ĐÀO
Lao động lớn tuổi làm việc tại Công ty CP Legamex (thuộc Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định) Ảnh: HỒNG ĐÀO

Nghị định cũng quy định người sử dụng lao động chỉ sử dụng không quá 5 năm đối với từng NLĐ cao tuổi; phải bố trí ít nhất 1 NLĐ không phải là NLĐ cao tuổi cùng làm với NLĐ cao tuổi khi triển khai công việc tại một nơi làm việc; có đơn của NLĐ cao tuổi về sự tự nguyện làm việc. Nghị định 39/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.

K.Linh