Nguyễn Thị Hồng (huyện Hóc Môn, TP HCM) hỏi: "Khi tuyển dụng tôi vào làm việc, công ty thỏa thuận sẽ không tham gia BHXH, BHYT mà trả luôn những khoản này vào lương. Do tôi không đồng ý nên công ty không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với tôi. Công ty làm như vậy có đúng quy định pháp luật?".

Ông Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, trả lời: Điểm a, b, khoản 1, điều 3 Luật BHXH 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Căn cứ các quy định nêu trên thì chị thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định. Việc công ty thỏa thuận với chị sẽ không tham gia đóng BHXH, BHYT là trái quy định pháp luật.