Công văn nêu rõ: Thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng giải quyết chính sách BHXH, BHTN chưa đúng, quá thẩm quyền dẫn đến khiếu nại, nhiều trường hợp khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. 

Nhằm khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời chấn chỉnh từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thu, cấp sổ- thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; tổ chức chi trả và quản lý đối tượng hưởng BHXH, BHTN thuận lợi, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp thu, cấp sổ không đúng đối tượng, không đúng thời gian, giả mạo hồ sơ để hưởng BHXH thì phối hợp với Sở LĐ-TB-XH thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Không tùy tiện cộng nối thời gian làm việc trước 1-1-1995 để hưởng BHXH - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TP HCM hướng dẫn người lao động làm thủ tục BHXH

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài chưa giải quyết dứt điểm để tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 30-9-2017 (thông qua Ban Thực hiện chính sách BHXH) kèm theo bản sao hồ sơ, đề xuất hướng giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại kéo dài vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, thì Giám đốc BHXH tỉnh chủ động xin ý kiến Sở LĐ-TB-XH để xử lý; nếu vượt quá thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB-XH giải quyết. 

Trường hợp giải quyết không đúng quy định do lỗi của cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện, thì chỉ đạo khắc phục ngay tại khâu xảy ra sai sót để giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức thực hiện.

Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1-1-1995, thì hướng dẫn cơ quan quản lý người lao động (NLĐ) giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo bộ, ngành chủ quản ở trung ương hoặc UBND tỉnh xác nhận và có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH xem xét, quyết định (quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ). Không để xảy ra tình trạng tùy tiện cấp sổ BHXH, cộng nối thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 hoặc điều chỉnh chức vụ, chức danh nghề, tiền lương không đúng quy định.

Đ.Viên -Ảnh Hoàng Triều