Nhằm đảm bảo quyền thụ hưởng của người lao động (NLĐ), từ nay đến cuối năm 2017, BHXH các địa phương sẽ tăng cường thanh tra chuyên ngành đối với đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên. 

BHXH các địa phương cũng sẽ tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp với cơ quan thuế đã được ký kết, nâng cao hiệu quả quản lý của mỗi ngành, quản lý chặt chẽ, chính xác hơn đối tượng nộp thuế, nộp BHXH; hạn chế tình trạng trốn, nợ thuế và BHXH; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lạm dụng; kịp thời lập và chuyển hồ sơ đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN cho CĐ các cấp để khởi kiên ra tòa án. Mục tiêu là đến ngày 31-12-2017, mỗi tỉnh, thành phố phải khởi kiện ít nhất 20 doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thanh tra doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT từ 6 tháng trở lên - Ảnh 1.

Đến 31-12-2017, mỗi tỉnh, thành phố phải khởi kiện ít nhất 20 doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, NLĐ tại các khu công nghiệp.

Tin -ảnh: Đ.Viên