Đối tượng tham gia là tất cả đoàn viên, CNVC-LĐ tại các CĐ cơ sở trực thuộc CĐ Dệt may Việt Nam. Nội dung sáng kiến thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng (y tế, giáo dục)...

Khuyến khích công nhân vượt khó, sáng tạo - Ảnh 1.

Một sản phẩm dự thi Hội thi sáng tạo do Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam tổ chức

Các CĐ cơ sở cập nhật các sáng kiến của đơn vị tham gia chương trình vào phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo hướng dẫn (không giới hạn số lượng); lựa chọn các sáng kiến tiêu biểu đề nghị CĐ Dệt may Việt Nam biểu dương, khen thưởng cấp ngành. 

Tin-ảnh: N.Hà