Các đội tham gia sẽ dự thi ở 20 ngành nghề kỹ thuật và dịch vụ. Đối tượng dự thi là sinh viên, học viên đang học tập tại các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các học viên đã tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng tham gia. Ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp giới thiệu và tạo điều kiện cho người lao động có tay nghề giỏi (chưa từng dự thi tay nghề quốc gia) ở doanh nghiệp mình tham gia kỳ thi tay nghề năm nay. Ngoài ra, thí sinh tự do cũng có thể đăng ký dự thi.

Khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ người lao động thi tay nghề - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố, quốc gia và ASEAN tuổi không được quá 22; thí sinh có triển vọng thi tay nghề thế giới năm 2019 tuổi không quá 21. Mỗi đơn vị trường học, doanh nghiệp được đăng ký không quá 2 thí sinh cho mỗi nghề dự thi trước ngày 10-2-2018 để ban tổ chức chuẩn bị nguyên liệu, vật liệu. Các đội sẽ thực hành làm ra sản phẩm theo yêu cầu cho trước. Đề thi được công bố trước khi thi 30 ngày. Thí sinh nộp hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Ban tổ chức sẽ gửi phiếu báo, địa điểm, thời gian thi 10 ngày trước cuộc thi. 

B.Đằng