KIÊN GIANG: Cải thiện thu nhập, phúc lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Các tập thể xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Hầu hết các bản TƯLĐTT được ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: giảm giờ làm đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; tăng chế độ ăn giữa ca, thưởng lễ, Tết, thưởng chuyên cần, chế độ nghỉ dưỡng…

Song song với công tác vận động ký kết TƯLĐTT, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, đặc biệt là bồi dưỡng kỹ năng thương thảo cho đội ngũ cán bộ CĐ ở các DN, hướng dẫn CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia với DN xây dựng thang - bảng lương, nội quy lao động, TƯLĐTT.

Tin-ảnh: T.Bách