Qua thăm dò ý kiến tập thể lao động và thương lượng với chủ doanh nghiệp, TƯLĐTT được ký kết có nhiều nội dung có lợi cho người lao động (NLĐ) như: làm việc đủ 12 tháng được thưởng 1 tháng lương; được đài thọ chi phí tham quan, du lịch; thưởng sáng kiến và thưởng đột xuất (từ 500.000 - 1 triệu đồng). Ngoài ra, NLĐ còn được hỗ trợ tiền thuê nhà, trợ cấp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ...

Ký thỏa ước có nhiều phúc lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Cường, Chủ tịch LĐLĐ quận Thủ Đức, nhấn mạnh việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Tin-ảnh:T.Đồng