Tham dự đại hội có 197 đại biểu đại diện cho 4.892 đoàn viên của 84 CĐ cơ sở trực thuộc đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất chủ trương lộ trình thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, tập trung thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; Tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức CĐ trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.

Kiên Giang: Tập trung đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tặng cờ cho lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh tại đại hội lần IV

Trong nhiệm kỳ khóa III, CĐ viên chức tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch do đại hội đề ra; nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. 

Tin-ảnh: T.Bách