Ngoài yêu cầu Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành văn bản hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức hướng dẫn các địa phương có những vướng mắc, tồn tại, đảm bảo thực hiện thanh toán, tạm ứng đúng quy định; kiên quyết thu hồi những chi phí không đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

Đồng thời, BHXH các địa phương chủ trì và phối hợp với Ban Thu, Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2017 trong phạm vi quỹ dự phòng trong năm; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, xác định lại những yếu tố chủ quan làm gia tăng bất hợp lý chi phí khám chữa bệnh.

Kiên quyết thu hồi những chi phí BHYT không đúng quy định  - Ảnh 1.

Người dân TP HCM làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, thời gian gần đây chi phí khám chữa bệnh BHYT ngày càng gia tăng, dự báo năm 2017 quỹ BHYT bội chi khoảng 10.000 tỷ đồng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ BHYT chi cho khám chữa bệnh đã hơn 41.000 tỷ đồng, chiếm 59,5% quỹ được sử dụng trong năm 2017. Con số này vượt 6.500 tỷ so với dự toán chi 6 tháng của BHXH Việt Nam.  Tốc độ gia tăng chi phí 6 tháng đầu năm 2017 rất lớn: bằng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Nhiều địa phương đã sử dụng hết 70%; thậm chí 90% quỹ KCB BHYT cả năm của tỉnh như tại Quảng Nam, Quảng Trị...


K.An