Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trường hợp hết thời hạn giải quyết theo quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. 

Kiện thẳng ra tòa - Ảnh 1.

Mặt khác, Bộ Luật Lao động cũng quy định trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không nhất thiết phải qua thủ tục hòa giải. Do vậy, anh có thể gửi đơn khởi kiện ra tòa để tòa án giải quyết.