Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, cho biết toàn tỉnh hiện có 4 KCN, hơn 20 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút hơn 200.000 công nhân. Thời gian qua, Tạp chí Lao động và CĐ đã đăng tải nhiều bài viết về phong trào công nhân và CĐ, trong đó có tỉnh Bắc Giang.

Ký kết phối hợp tuyên truyền công nhân, Công đoàn - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Tại lễ ký kết, hai bên nhất trí tiếp tục tuyên truyền triển khai kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ. Đồng thời tiếp tục đưa ấn phẩm An toàn - vệ sinh lao động là một kênh thông tin hữu ích đến với tổ chức CĐ, doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

Tin-ảnh: N.Tú