Kỷ luật nhiều lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Cà Mau

Theo đó, ông Lý Hoàng Trung, chủ tịch HĐQT công ty, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; ông Trần Hoàng Khện, giám đốc công ty và ông Phạm Phước Tài, phó giám đốc công ty, cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết ông Trung đã mắc nhiều sai phạm như: Chưa khéo léo trong điều hành, phân công nhiệm vụ cho cấp dưới; nóng vội, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, để nội bộ mất đoàn kết; giải quyết hợp đồng lao động chưa bảo đảm đúng quy định dẫn đến thưa kiện kéo dài, phức tạp...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp lao động dôi dư khi cổ phần hóa, Công ty CP Cấp nước Cà Mau đã không tuân thủ đúng quy trình, tùy tiện cho 76 lao động nghỉ việc trái luật bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng địa phương, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Hiện tại, 36/76 lao động đã đưa vụ việc ra tòa đòi quyền lợi.

M.Chi