Bộ Luật Lao động 2012 còn nhiều bất cập

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, Bộ Luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn đã góp phần điều chỉnh rất nhiều vấn đề mới trong lĩnh vực lao động, việc làm; tạo hành lang pháp lý để người lao độngngười sử dụng lao động thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình, cải thiện quan hệ lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, qua thực tiễn, Bộ Luật Lao động 2012 đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa sát với thực tế. Trong đó, dù văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động 2012 ít hơn Bộ Luật Lao động 1994 nhưng các văn bản dưới luật vẫn còn nhiều và chồng chéo, phủ định lẫn nhau khiến việc áp dụng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều nội dung chưa quy định chế tài, thậm chí không định nghĩa rõ nội hàm nên khi phát sinh sự việc, tranh chấp, các bên còn lúng túng trong xử lý. Đơn cử, hành vi “quấy rối tình dục tại nơi làm việc” vẫn chưa được định nghĩa cụ thể nên không thể áp dụng. Bên cạnh đó, nhiều quy định dù có chế tài nhưng chế tài không đủ mạnh nên không đủ sức răn đe, như việc xử phạt tình trạng chủ sử dụng lao động chây ì, không đóng BHXH cho người lao động…

B.Đằng