Tại buổi làm việc, cán bộ LĐLĐ quận đã khảo sát, lấy ý kiến NLĐ làm cơ sở để thương lượng với chủ doanh nghiệp (DN) về các chương trình phúc lợi cho NLĐ, tập trung vào thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, một số quy định đối với lao động nữ, an toàn - vệ sinh lao động, hoạt động Công đoàn... Qua thương lượng, DN đã chấp thuận cùng ký kết thỏa ước lao động với 21 nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

Ký thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Hoa (bìa phải), Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, đại diện người lao động công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp

Công ty TNHH Datamart Việt Nam là DN chưa có tổ chức Công đoàn đầu tiên được LĐLĐ quận Bình Thạnh thí điểm làm đại diện cho tập thể NLĐ tại DN tổ chức thương lượng, ký kết với người sử dụng lao động. 

Tin-ảnh: T.Nga