Ký thỏa ước tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ quận Gò Vấp và Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu Thụy An tại lễ ký kết

Ngoài thưởng Tết 1 tháng lương theo hợp đồng lao động nếu NLĐ làm việc đủ năm, TƯLĐTT còn có nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như: bảo đảm suất ăn giữa ca trị giá 20.000 đồng; phụ cấp trách nhiệm (500.000 đồng/người/tháng), phụ cấp tay nghề (200.000 đồng/người/tháng), phụ cấp chuyên cần, xăng xe, nuôi con nhỏ. Ngoài ra, lao động nữ trong thời gian mang thai chấp hành tốt nội quy lao động sẽ được tiếp tục ký hợp đồng lao động mới khi hợp đồng cũ hết hạn. Công ty cũng cam kết tạo điều kiện để thành lập Công đoàn (CĐ) cơ sở theo quy định.

Đây là đơn vị chưa thành lập CĐ cơ sở nên việc CĐ cấp trên đại diện ký kết TƯLĐTT có ý nghĩa quan trọng với NLĐ tại công ty.

Tin-ảnh: T.Nga