Làm bao lâu mới được nghỉ phép năm?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời: Theo quy định, người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỉ lệ thời gian làm việc tương ứng. Như vậy dù chị Mai chưa làm việc đủ 12 tháng cho công ty nhưng vẫn được nghỉ phép năm tương ứng với số tháng chị đã làm việc thực tế là 9 tháng (trong điều kiện làm việc bình thường là 9 ngày). Trả lời của công ty là không đúng quy định.