Làm lợi, tiết kiệm hơn 3,7 tỉ đồng

Sau 4 tháng thực hiện, phong trào đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhất là trong thi đua lao động sáng tạo. Cụ thể, đội ngũ CNVC-LĐ đã thực hiện 251 công trình, sản phẩm mới có giá trị làm lợi hơn 1,5 tỉ đồng; phát huy 189 sáng kiến cải tiến làm lợi hơn 800 triệu đồng; tiết kiệm hơn 1,4 tỉ đồng...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào ôn lý thuyết - thi tay nghề trong CNVC-LĐ, 97 Công đoàn cơ sở cũng tổ chức hội thi tay nghề và bồi dưỡng tay nghề, nâng bậc thợ cho 1.850 CNVC-LĐ. Dịp này, LĐLĐ quận đã khen thưởng 16 đơn vị đã có nhiều thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào “Bàn tay vàng”.

T.Nga