Trong năm 2015, song song với công tác giám sát thực hiện chính sách và chủ động tham gia vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp (DN), CĐ SAMCO còn vận động CNVC-LĐ thực hiện 314 sáng kiến và giải pháp mới, phần lớn được áp dụng có hiệu quả trong quản lý, sản xuất - kinh doanh. Nhiều sáng kiến được đội ngũ CNVC-LĐ SAMCO đầu tư kỹ lưỡng, có hàm lượng chất xám cao, góp phần hỗ trợ DN phát triển ổn định. Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các CĐ cơ sở trực thuộc còn phối hợp với DN tạo điều kiện cho 2.682 CNVC-LĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề.

Ông Nguyễn Hồng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAMCO, trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Hồng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAMCO, trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc

Năm 2016, CĐ SAMCO tập trung đẩy mạnh phong trào nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ CNVC-LĐ nhằm giúp họ có cơ sở thương lượng với người sử dụng lao động về lương, thưởng.

Tin-ảnh: K.Linh