Nguyễn Minh Hưng (minhhung6012@gmail.com) hỏi: "Tôi tham gia BHXH bắt buộc được 18 năm 6 tháng và đã nghỉ việc. Tuy nhiên, do công ty nợ tiền BHXH nên sổ BHXH của tôi chỉ mới chốt tới thời điểm đơn vị đóng đủ, tổng thời gian là 15 năm 2 tháng. Đến nay, công ty vẫn hoạt động nhưng chưa khắc phục nợ BHXH. Tháng 3-2021, tôi đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi tôi phải làm gì để công ty đóng bổ sung khoản nợ BHXH còn thiếu? Tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí không?".

- BHXH TP HCM trả lời: Theo điểm 3.2, khoản 3 điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH của tổng giám đốc BHXH Việt Nam, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định và cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Đối chiếu trường hợp nêu trên, công ty đã không thực hiện đúng pháp luật, ông Hưng có thể khởi kiện người sử dụng lao động ra tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. Ông Hưng có thể tham gia BHXH tự nguyện cho thời gian còn thiếu cho đủ 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí.