Lê Văn Nhứt (Công ty Diệp Ký, quận 6, TP HCM)

- Bà Lâm Tú Châu, giám đốc công ty, trả lời: Sự việc đúng như anh Nhứt phản ánh. Sau khi xem xét lại các quy định, chúng tôi biết công ty phải trả trợ cấp cho thời gian anh Nhứt làm việc từ năm 2001 đến cuối năm 2008. Chúng tôi sẽ giải quyết đầy đủ quyền lợi cho anh Nhứt trong thời gian sớm nhất.