"Công ty tôi sử dụng lao động làm việc bán thời gian khoảng 2 giờ/ngày, trả lương 2 triệu đồng/tháng. Vậy công ty tôi có phải tham gia BHXH bắt buộc cho số lao động này không?".

Làm việc bán thời gian có phải tham gia BHXH bắt buộc? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, kể từ ngày 1-1-2018, NLĐ có giao kết HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Mặt khác, Bộ Luật Lao động cũng quy định NLĐ làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền lợi và nghĩa vụ như người làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động… Như vậy, nếu công ty và NLĐ có giao kết HĐLĐ 1 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Cơ quan BHXH đang thực hiện mức thu BHXH bắt buộc thấp nhất là bằng mức lương tối thiểu vùng, trong khi mức lương hiện tại của NLĐ tại công ty lại thấp hơn (chỉ 2 triệu đồng/tháng) nên cơ quan BHXH không thể thu. Đề nghị công ty liên hệ với cơ quan quản lý lao động để xác định xem việc công ty ký kết HĐLĐ và trả lương cho NLĐ như trên đã đúng quy định của pháp luật chưa.