Làm việc lâu năm sao không ký hợp đồng?

Bà Tăng Thanh Thủy, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận thắc mắc của người lao động (NLĐ), chúng tôi đã rà soát lại lực lượng lao động mùa vụ của công ty, chủ yếu ở bộ phận giao hàng. Đúng là có một số người làm việc lâu năm nhưng họ chỉ làm cộng tác viên; khi có nhu cầu thì công ty liên hệ, thỏa thuận miệng về khối lượng công việc, thời gian hoàn thành công việc và thù lao. Thông thường mỗi đợt như vậy chỉ kéo dài tối đa là 2 tháng và 1 năm chỉ từ 2 đến 3 đợt. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và được trả lời công ty không ký hợp đồng là đúng quy định.